గవ్వలను ఇంట్లో పెట్టి పూజ చేయవచ్చా… గవ్వలను పూజించడం మంచిదేనా?

మన హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం దేవుడి గదిలో వివిధ రకాల వస్తువులను పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటాము. కొన్ని దేవుడి విగ్రహాలు కాగా మరికొన్ని వారి నమ్మకాలకు అనుగుణంగా వస్తువులను తీసుకువచ్చి దేవుడు గదిలో పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలామంది దేవుడి గదిలో గవ్వలను ఉంచి పూజిస్తుంటారు. అయితే ఇలా గవ్వలను దేవుడు గదిలో పెట్టి పూజ చేయవచ్చా గొప్పలను పూజించడం మంచిదేనా… గవ్వలను పూజించడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఈ విషయంలో నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు అనే విషయానికి వస్తే…..

హిందూ సాంప్రదాయాల ప్రకారం కావాలని సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు కనుక గవ్వలను దేవుడు గదిలో పెట్టి పూజిస్తారు ఇలా చేయడం వల్ల ఎన్నో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఇక ఈ గవ్వలను దేవుడు గదిలోనే కాకుండా డబ్బు నిల్వ చేసే చోట అలాగే వ్యాపారాలు చేసే చోట పెడుతూ ఉంటాము.ఈ విధంగా గవ్వలను లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా ఎందుకు భావిస్తారు గవ్వలను పూజించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మనపై ఎందుకు ఉంటుంది అనే విషయానికి వస్తే…

గవ్వలు లక్ష్మీదేవికి చెల్లెలు గాను శంఖువులను తమ్ముళ్లు గాను భావిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం సాగర మదనం చేస్తున్న సమయంలో సముద్ర గర్భం నుంచి లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించారు. అందుకే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి గవ్వలను కూడా లక్ష్మీదేవికి సోదర సోదరీమణులుగా భావించి పూజిస్తారు. ఎక్కడైతే గవ్వలను పూజింపబడతామో అక్కడ తప్పనిసరిగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటుందని భావిస్తారు. గవ్వలలో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. అయితే పసుపు పచ్చ గవ్వలను పూజించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి కరుణ కటాక్షాలు ఎల్లవేళలా మనపై ఉంటాయి. ఇలా పచ్చ గవ్వలను ఇంట్లో లక్ష్మి పీఠం వద్ద ఉంచి పూజించడం వల్ల అమ్మవారి అనుగ్రహం మనపై ఉంటుంది. అలాగే డబ్బులు నిలువ చేసే డబ్బాలో కూడా గవ్వలను పెట్టడం ఎంతో మంచిది.