సాయి రెడ్డి ఎందుకు ఇంతలా హైలైట్ అవుతున్నాడు

YSRCP లో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతున్నవాళ్లలో విజయ సాయి రెడ్డి ఒకరు. సాయి రెడ్డి ఎందుకు ఇంతలా హైలైట్ అవుతున్నాడు