స్వామివారి వాహనాల సంఖ్య ఇదే!

the vehicles used for sri venkateswara swamy in srivari brahmotsavalu

తిరుమల స్వామి వారి విశేషాలు ఇన్ని అన్నికాదు. అనంతం. అందుకే స్వామిని అనంతుడు అని కూడా అంటారు. అయితే బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే రోజులు పెరిగేకొద్దీ స్వామివారు ఊరేగే వాహనాల సంఖ్య కూడా పెరగడాన్ని మనం శాసనాల్లో చూడవచ్చు.

the vehicles used for sri venkateswara swamy in srivari brahmotsavalu
the vehicles used for sri venkateswara swamy in srivari brahmotsavalu

శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు తన దేవేరులైన శ్రీదేవి, భూదేవిలతో కలిసి, బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఏరోజు ఏ వాహనంలో దర్శనమిస్తారో సాహిత్యంలో, శాసనాల్లో ఉంది. బ్రహ్మోత్సవం ఎన్నిరోజులు జరిగినా ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమై, ధ్వజావరోహణంతో ముగుస్తుంది. మధ్యలో ఒక్కోరోజు ఒక్కోవాహనంలో స్వామి కనిపిస్తారు.