ఈరోజు పంచాంగం (24-7-2018) 

24-7-2018 

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, శుక్ల పక్షం, మంగళవారం

తిది

ద్వాదశి సా. 6:26 గం.ల వరకు

నక్షత్రం

జ్యేష్ఠ మ. 3:26 గం.ల వరకు

వర్జ్యం

రా. 12:24 గం.ల నుండి 2:11 గం.ల వరకు

దుర్ముహూర్తం

ఉ. 8:31 గం.ల నుండి 9:22 గం.ల వరకు తిరిగి

మ. 2:31 గం.ల నుండి 3:23 గం.ల వరకు

రాహుకాలం

మ. 3:00 గం.ల నుండి సా 4:30 గం.ల వరకు

శుభ సమయం

తె. 5:44 గం.ల నుండి ఉ. 7:50 గం.ల వరకు తిరిగి

సా. 5:13 గం.ల నుండి 6:00 గం.ల వరకు