ఈరోజు పంచాంగం (25-7-2018 )

25-7-2018 

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, శుక్ల పక్షం, బుధవారం

తిది

త్రయోదశి రా. 8:46 గం.ల వరకు

నక్షత్రం

మూల సా. 6:19 గం.ల వరకు

వర్జ్యం

రా. 3:21 గం.ల నుండి తె 5:09 గం.ల వరకు

దుర్ముహూర్తం

ఉ. 11:57 గం.ల నుండి మ 12:48 గం.ల వరకు తిరిగి

రాహుకాలం

మ. 12:00 గం.ల నుండి 1:36 గం.ల వరకు

శుభ సమయం

ఉ. 11:11 గం.ల నుండి ఉ. 11:56 గం.ల వరకు తిరిగి

మ. 2:00 గం.ల నుండి 3:00 గం.ల వరకు