ఈరోజు పంచాంగం (28-7-2018 )

28-7-2018 

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, కృష్ణ పక్షం, శనివారం

తిది

పాడ్యమి తె. 4:21 గం.ల వరకు

నక్షత్రం

శ్రవణం రా. 3:35 గం.ల వరకు

వర్జ్యం

తె. 5:02 గం.ల నుండి ఉ. 6:50 గం.ల వరకు

దుర్ముహూర్తం

తె. 5:58 గం.ల నుండి ఉ. 7:40 గం.ల వరకు

శుభ సమయం

ఉ. 10:50 గం.ల నుండి మ. 1:00 గం.ల వరకు తిరిగి

మ. 3:54 గం.ల నుండి సా. 5:42 గం.ల వరకు