ఇంట్లో ఏనుగు విగ్రహాలను పెట్టుకోవడం మంచిదేనా… పెట్టుకుంటే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి?

సాధారణంగా మనం మన ఇంట్లో అలంకరణ కోసం ఎన్నో రకాల వస్తువులను బొమ్మలను అలంకరించుకుంటూ ఉంటాము. ఈ క్రమంలోనే చాలామంది ఇళ్లల్లో ఏనుగు బొమ్మలను అలంకరించుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా ఇంట్లో అలంకరణ వస్తువుగా ఉన్నటువంటి ఏనుగు బొమ్మలు వాస్తు పరంగా మన ఇంటికి ఎన్నో శుభ ఫలితాలను కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఏనుగు విగ్రహాలను వాస్తు ప్రకారం ఇంటిలో కనుక అలంకరిస్తే మన ఇంటిపై ఏ విధమైనటువంటి చెడు ప్రభావం పడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సాధారణంగా ఏనుగు ఎంతో బలమైన జంతువు కనుక శక్తికి బలానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అలాగే విగ్నేశ్వరుడి తల ఏనుగు తలను పోలి ఉండడంతో ఏనుగుకు మరింత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది.ఇక ఏనుగు విగ్రహం మన ఇంటిలో కనుక ఉంటే మన ఇంటిపై ఎలాంటి నెగటివ్ ప్రభావం లేకుండా అన్ని అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి.తొండం పైకి ఎత్తుకొని ఉన్నటువంటి ఏనుగు విగ్రహాలను ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ముందు పెట్టడం వల్ల మన ఇంట్లో అన్ని శుభ ఫలితాలే కలుగుతాయని ఎలాంటి చెడు దృష్టి మన ఇంటిపై ఉండదని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఇక ఇంట్లో కూడా ఏనుగు విగ్రహాలను ఉత్తర దిశలో పెట్టడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారికి అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. ఇక వ్యాపారంలో ఎలాంటి నష్టాలు లేకుండా వ్యాపారం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇక ఏనుగు సాక్షాత్తు విగ్నేశ్వరుడిని సూచిస్తుంది కనుక మనం ఇంట్లో ఎలాంటి కార్యాలు చేసినా ఆ కార్యక్రమాలు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ముందుకు కొనసాగుతాయి. అందుకే ఇంట్లో ఏనుగు విగ్రహాన్ని పెట్టడం వల్ల ఆర్థికంగా ఎంతో ఎదుగుదల ఉంటుందని చెప్పాలి. కొందరు ఇళ్లల్లో వెండి ఏనుగు విగ్రహాలను పెట్టుకుంటారు. ఆర్థిక స్తోమత లేనివారు సాధారణమైన ఏనుగు విగ్రహాలను కూడా పెట్టుకోవచ్చు.