నేటి తిరుమల సమాాచారం

ఓం నమో వేంకటేశాయ!!

• ఈ రోజు శనివారం (30.06.2018) సమాచారం ఇది.
ఉ!! 5 గంటల సమయానికి
తిరుమల°:21C° – 29C°,

• నిన్న 68,880 మంది
భక్తులకు స్వామివారి దర్శన
భాగ్యం కలిగినది.

• వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లో
15 గదుల్లో భక్తులు,
సర్వదర్శనం కోసం
వేచియున్నారు,

• ఈ సమయం సర్వదర్శనం
టోకెన్ పొందిన భక్తులు 15
గంటల తరువాత శ్రీవారి
దర్శనానికి వెళ్ళవచ్చును.

• సర్వదర్శనం టోకెన్
పొందినవారి (ఫ్రీ టోకెన్)
వారికి 03 గంటల
సమయం పట్టవచ్చును.

• ప్రత్యేక దర్శనం (₹: 300)
వారికి 02 గంటల
సమయం పట్టవచ్చును.

• శ్రీవారి నడక మార్గమైన
అలిపిరి 14 వేలు
శ్రీవారి మెట్టు 6 వేలు
‌‌‌‌ దివ్యదర్శనం టోకెన్లు
మాత్రమే జారీ చేయబడును,

• దివ్యదర్శనం (20వేలు)
కోటా పూర్తి అయిన
తరువాత వచ్చే భక్తులు,
సర్వదర్శనం భక్తులతో కలిసి
శ్రీవారిని దర్శించుకోవాల్సి
ఉంటుంది,

• దివ్యదర్శనం టోకెన్
పొదిన భక్తులను ఉ: 08
గంటల తరువాత వారికి
కేటాయించిన సమయానికి
దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.

• నిన్న స్వామివారికి
హుండీలో భక్తులు
సమర్పించిన నగదు
₹:2.96 కోట్లు.

• నిన్న 30,021 మంది
భక్తులు స్వామివారికి
తలనీలాలు సమర్పించి
మొక్కు చెల్లించుకున్నారు.

• నేడు నాధనీరాజనం లో
కోల్‌కత కి చెందిన సంగీత
చే వోకల్
(సా: 6 నుండి 7.30)