ప్రొద్దుటూరు లో ‘స్టీల్ ప్లాంట్’ బంద్ (వీడియో)

 

(ప్రొద్దుటూర్ న్యూస్ సౌజన్యంతో)